Alukal Radiators Polska
Ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa
(+48) 570 777 070

Produkcja

Początek produkcji grzejników aluminiowych firmy ALUKAL sięga 1976 roku a odbywa się w nowoczesnym zakładzie mieszczącym się w Chorwacji na przedmieściach Zagrzebia który kontroluje pełen cykl produkcyjny: począwszy od projektu, poprzez odlew i obróbkę mechaniczną, aż po ostateczny montaż produktu i jego kontrolę pod względem jakościowym, z zachowaniem zasad polityki wewnętrznej w zakresie ochrony środowiska. Posiadany przez producenta Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością – ISO 9001 potwierdza, że jego wyroby, grzejniki, są wykonane pod nadzorem, z zachowaniem reżimu technologicznego i poddane są kontroli funkcjonowania przed wypuszczeniem na rynek.

Wytrzymałość zastosowanych materiałów, ich skład cząsteczkowy, forma profile i grubość ścianki profilowej umożliwia w zależności od kupującego na życzenie produkcję grzejników dla systemów z ciśnieniem roboczym do 16 bar i 20 bar i systemu testowania ciśnienia do 27 bar, przy wysokiej temperaturze pracy sięgającej 110ºC.
Z uwagi na zastosowany materiał w postaci czystego aluminium bez domieszek krzemu i miedzi i innych pierwiastków czyni je bardzo odpornymi na wszelkie środowiska korozyjne w różnych typach instalacji (miedzianych, stalowych, z tworzyw sztucznych) czyniąc je najbardziej żywotnymi grzejnikami dostępnymi na rynku.

PROCES TECHNOLOGICZNY – PRODUKCJA
Proces produkcji zaczyna się od surowca czyli wysoko gatunkowego czystego aluminium wytwarzanego na ternie fabryki we własnej hucie, gdzie cały jego proces jest ściśle monitorowany, podczas tego procesu aluminium z innymi domieszkami różnych pierwiastków jest oczyszczane do postacie czystego aluminium, dzieję się to w specjalnych piecach topielnych w zakresie temperatur 650-720°C skąd w stanie już płynnym jest transportowane na halę produkcyjną do specjalnych tygli zalewowych znajdujących się przy maszynach odlewniczych które pod wysokim ciśnieniem wtryskują ciekłe aluminium do form.

W taki sposób powstaję odlew,w postaci dwu i trzech żeber aluminiowych stanowiących moduły, które należy poddać dalszej obróbce.
Pierwszą z czynności po odlewie jest usunięcie nadlewów technologicznych poprzez ich obróbkę w postaci szlifowania. Tak przygotowane zestawy żeber (2 i 3 elementy ) poddawane są pierwszej próbie ciśnieniowej. Następnie odbywa się dalsza obróbka czyli gwintowanie otworów i ostateczne obróbka zewnętrzna szlifowanie.

Kolejnym etapem jest zabezpieczenie antykorozyjne specjalną powłoka zewnętrznej i wewnętrznej strony żebra aluminiowego po czym następuje ostatni proces technologiczny jakim jest dwu-fazowe malowanie proszkowe. Pierwsza faza to anaforeza, grzejnik zostaje za nużony w zbiorniku w którym zachodzi tzw. kąpiel w farbie. Zapewnia to kompletne i jednolite zabezpieczenie lakierowanych elementów, druga faza to malowanie farbami proszkowymi utwardzanymi w piecu tunelowym w wysokiej temperaturze.

To lakierowanie nadaję grzejnikowi ostateczny wygląd. Lakierowanie proszkowe, dzięki jednolitej bazie uzyskanej przez wcześniejszą anaforezę, gwarantuje najwyższa jakość estetyczną, powierzchnia staję się błyszcząca i bardzo odporna. Na wszystkich etapach produkcji grzejnik jest poddawany różnym kontrolom jakości.

Testuje się czystość aluminium, która stanowi podstawowy warunek doskonałości produktu, przeprowadza się próbę szczelności zestawów powietrzem pod odpowiednim ciśnieniem, sprawdza się jakość powierzchni grzejnika, która musi być pozbawiona najmniejszych niedoskonałości, rygorystycznie kontrolowany jest też kolor i połysk. Tak powstały grzejnik odpowiednio zapakowany i zabezpieczony na czas transportu, trafia na magazyn a następnie poprzez sieć dystrybutorów w całej europie w ręce klienta końcowego.

Grzejniki ALUKAL są produktem ekologicznym, niezawodnym oraz innowacyjnym a dzięki wprowadzeniu ich unikalnego podłączenia od dołu, można je zastosować w każdej istniejącej instalacji.

Copyright 2019 alukal.com.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacja o ciasteczkach.

informatyka dla firm